Tag Archives: thanhphothainguyen

Thành phố Thái Nguyên hai bên bờ sông Cầu đang dần hiện hữu.

thanh-pho-thai-nguyen

(Xây dựng) – Mặc dù Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu theo hình thức đầu tư đối tác công tư PPP còn dở dang, nhưng đến thời điểm này vẫn dễ nhận thấy […]

0975.502.159